Nghệ nhân làng pháo chế tạo trái phép hạt nổ súng kíp

Nhận đơn đặt hàng, nghệ nhân làng pháo đã chế tạo ra 1.000 tờ kíp giấy có gắn hạt nổ dùng cho súng kíp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment