Nghề mai mối cô dâu Việt ở Singapore gặp cảnh lao đao

Người Singapore vẫn muốn tìm cô dâu Việt nhưng thủ tục nhập cảnh nghiêm ngặt và các nguyên nhân xã hội khác đã khiến nhiều trung tâm mai mối gặp khó khăn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment