Ngày phán quyết của bà Yingluck

Hôm nay, 23-1, được xem là “ngày phán quyết” đối với tương lai chính trị của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khi Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) bỏ phiếu có nên luận tội bà về cáo buộc sao nhãng nhiệm vụ dẫn đến tình trạng tham nhũng trong chương trình trợ giá lúa gạo hay không. Bà Yingluck sẽ bị luận tội nếu có 3/5 thành viên NLA bỏ phiếu thuận. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment