Ngày ấy, bây giờ của các giải vàng siêu mẫu nam

Xuân Thu, Hoàng Long chuyển sang kinh doanh, Hải Anh bén duyên điện ảnh còn các thế hệ sau gồm Vũ Mạnh Hiệp hay Hữu Long vẫn cố bám trụ với nghề. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment