Ngân sách dành 5.000 tỷ đồng cho sân bay Long Thành 5 năm tới

Trong tổng số 2 triệu tỷ đồng chi cho đầu tư công 5 năm tới, ngân sách sẽ có 5.000 tỷ cho dự án sân bay Long Thành và 80.000 tỷ đồng các dự án quan trọng cấp quốc gia.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment