Ngân hàng giảm phụ thuộc vào tín dụng

Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu lớn nhất của ngân hàng, tuy nhiên tỷ trọng trên tổng thu nhập hoạt động đã giảm đáng kể so với trước. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment