Ngân hàng bảo lãnh dự án: Giải phóng nỗi lo cho người mua nhà

Ngày 12/1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết bộ Xây dựng sắp tới sẽ đưa ra những chế tài mới xác định rõ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó có quy định doanh nghiệp muốn bán nhà phải bắt buộc có bảo lãnh của ngân hàng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment