Nga và 4 nước ký hiệp ước ngừng tranh chấp Biển Caspi

Sau hơn 20 năm tranh chấp, lãnh đạo các nước Nga, Kazakhstan, Iran, Azerbaijan và Turkmenistan đã ký thỏa thuận cột mốc về tình trạng chính thức của Biển Caspi hôm 12/8. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment