Nga siết chặt an ninh trước giờ khai mạc World Cup

Quân đội và cảnh sát được huy động đến Moskva để bảo vệ an ninh ngay trước thời điểm khai mạc World Cup 2018.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment