Nga đã liên lạc với nhóm của Trump trong thời gian tranh cử

Nga hôm nay thừa nhận đã liên lạc với nhóm vận động của Donald Trump trong thời gian tranh cử và sẽ tiếp tục duy trì việc này sau khi ông đắc cử tổng thống.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment