Nếu đắc cử, Trump là tổng thống ít kinh nghiệm nhất

Nếu đắc cử tổng thống, Donald Trump sẽ là ông chủ Nhà Trắng đầu tiên chưa từng có kinh nghiệm chính trường hay quân sự. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment