NASA phóng tàu thăm dò tiến sát Mặt Trời

3h31 ngày 12/8 (giờ địa phương), tàu thăm dò Mặt Trời Parker đã được phóng thành công từ trạm Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ, nhằm thực hiện sứ mệnh khám phá vành nhật hoa. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment