Nạn trộm két sắt hoành hành ở phố núi

Không chỉ nhà dân mà hàng loạt cơ quan, công ty bị trộm lấy đi hàng chục tỷ đồng. Có trường hợp trong vòng một giờ có đến ba cơ quan bị trộm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment