‘Nắn sông’ Đồng Nai: Nhiều khuất tất cần làm rõ

Sông Đồng Nai có lưu vực trải rộng trên 11 tỉnh, thành, do trung ương quản lý. Song UBND tỉnh Đồng Nai lại đơn phương thu hồi giao công ty cổ phần đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát (TTP Corp) đầu tư dự án “cải tạo cảnh quan và phát triển đô... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment