Nam sinh tự chế đồng hồ đòi bồi thường 15 triệu USD

Các luật sư của gia đình nam sinh này cho biết họ sẽ khởi kiện trong vòng 60 ngày nếu các quan chức không chấp nhận bồi thường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment