Nam sinh có điểm khối C cao nhất cả nước: "Không bao giờ ăn cơm sáng"

Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khá khó khăn, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ thời gian dài, Phan Trung Kiên vẫn nỗ lực học tập để theo đuổi ước mơ của mình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment