Nấm mộ đơn giản của vua Saudi Arabia

Người thân đứng quanh mộ của vua Abdullah. Mộ phần của người từng chéo lái đất nước giàu dầu mỏ nằm trên đất trống với đống đá bên trên. Nó quá đơn giản với tài sản và quyền lực mà ông từng nắm. ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment