Năm buồn của di động thương hiệu Việt

Bphone ế ẩm, Rovi HKPhone đóng cửa, năm buồn của di động Việt sắp sắp kết thúc, dù các tín hiệu đầu 2015 khá tích cực. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment