Năm 2016 người lao động được nghỉ 22 ngày lễ, Tết

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2016 sẽ là 22 ngày. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment