Năm 2014, người Việt Nam chi khoảng 3,1 tỷ USD để uống bia

Cụ thể, theo báo cáo của VBA ngày 23/1/2015, năm 2014 cả sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam đều tăng và các doanh nghiệp bia Việt Nam đã đạt sản lượng 3,140 tỷ lít bia. Trong đó, Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment