MyVIB giành giải sản phẩm ngân hàng sáng tạo tiêu biểu

Với ứng dụng ngân hàng điện tử MyVIB, ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được ghi nhận là “Ngân hàng có sản phẩm và dịch vụ sáng tạo tiêu biểu Việt Nam 2015”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment