Mỹ trấn an đồng minh sau khi Trump gieo hoảng sợ ở thượng đỉnh NATO

Giới chức Mỹ đảm bảo duy trì cam kết quốc phòng với các đồng minh sau khi Trump dọa xem xét lại thỏa thuận với NATO. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment