Mỹ luôn tâm huyết với sự thành công của Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết trong thời gian ngắn tới Việt Nam, ông hết sức kinh ngạc trước chặng đường xa mà hai nước đã song hành cùng nhau Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment