Mỹ giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải

Nhà Trắng thông báo họ sẽ tài trợ hơn 259 triệu USD cho 4 nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, để tăng cường năng lực đảm bảo an ninh hàng hải. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment