Mỹ công bố danh tính người đánh cắp máy bay để tự sát

Người điều khiển chiếc Q400 đâm xuống đất là Richard Russell, kỹ thuật viên được quyền tiếp cận máy bay ở khu bảo dưỡng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment