Mỹ biến thiết giáp Stryker thành tổ hợp phòng không uy lực

Xe Stryker sẽ được trang bị nhiều loại tên lửa và pháo có khả năng diệt máy bay không người lái, trực thăng để bảo vệ bộ binh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment