Muốn chuyển đổi giới tính phải chờ luật mới

Theo Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ luật Dân sự (sửa đổi) mới là bước mở thừa nhận quyền chuyển giới song, để thực thi quyền thì phải chờ luật quy định cụ thể. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment