Muốn bảo vệ tiến sĩ phải có công bố khoa học quốc tế

Theo quy chế đào tạo tiến sĩ mà Bộ GD-ĐT đang soạn thảo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh muốn bảo vệ luận án tiến sĩ buộc phải có bài báo khoa học quốc tế. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment