Mưa lớn, Hà Nội tắc không có đường về

Giờ tan tầm, người và xe chôn chân trong mưa khắp các nẻo đường Hà Nội. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment