Một người bị chặt đầu ở trung tâm thương mại Trung Quốc

Hai người bị đâm dao và một người bị chặt đầu trong một vụ ẩu đả tại trung tâm thương mại ở tỉnh Thiểm Tây, miền bắc Trung Quốc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment