Một loạt người nổi tiếng thề rời khỏi Mỹ nếu Trump chiến thắng

Nhiều ca sĩ và diễn viên Mỹ nói rằng họ sẽ di cư đến sống tại nước láng giềng Canada hoặc châu Âu nếu ông Trump trở thành tổng thống. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment