Một hiệu trưởng thấy "bị oan" sau phóng sự về thầy Đỗ Việt Khoa

“Tôi dũng cảm nhận Khoa về trường trong giai đoạn khó khăn, thế nhưng bây giờ qua phóng sự đó, người ta lại nghĩ rằng chính tôi với nhà trường đang trù dập thầy Khoa…”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment