Mong Bộ miễn soạn giáo án cho giáo viên lâu năm

Nhân ngày 20-11 này, tôi chỉ mong rằng Bộ Giáo dục  miễn soạn bài cho những giáo viên đã dạy nhiều năm vì họ chỉ cần nhìn vào sách là có thể dạy học được. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment