Mỗi năm mất hơn 50.000 tỷ đồng vì tai nạn giao thông

Theo ước tính của ADB, mỗi năm Việt Nam thiệt hại kinh tế gần 2,3 tỷ USD do tai nạn giao thông đường bộ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment