MobiFone sẽ sản xuất thiết bị điện tử?

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Viễn thông MobiFone  (MobiFone) có tên giao dịch quốc tế MobiFone Corporation, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment