MobiFone đã chi gần 400 triệu USD mua cổ phần AVG

Khoản đầu tư của MobiFone vào Công ty nghe nhìn Toàn cầu (AVG) phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2016 là gần 8.890 tỷ đồng, tương đương khoảng 400 triệu USD. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment