MINI có thể tạo nên 15.000 tỷ phiên bản xe

Với 300 lựa chọn màu ngoại thất và 300 màu nội thất, MINI có thể tạo nên 15.000 tỷ phiên bản xe khác nhau để người mua lựa chọn theo phong cách. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment