Miễn những thuế gì với ôtô do Việt kiều mang về nước?

Xe phải được đăng ký ít nhất 6 tháng ở nước ngoài, chạy quãng đường tối thiểu 10.000 km mới được nhập về Việt Nam theo diện tài sản di chuyển. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment