Microsoft ra điện thoại Nokia 230 vỏ nhôm giá 55 USD

Nokia 230 nằm trong dòng điện thoại tính năng cơ bản, hỗ trợ 2 sim chứ không phải Windows Phone. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment