Metro Bến Thành – Tham Lương đắt bất thường

Đã xuất hiện những ý kiến quan ngại đầu tiên liên quan tới chi phí đầu tư cao bất thường tại Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, Bến Thành - Tham Lương (giai đoạn I). Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment