MC Minh Hà kể chuyện ôm hôn thật trên phim

Đóng phim, dẫn chương trình để không phải xin tiền bố mẹ - Từng làm diễn viên trước khi chuyển sang truyền hình nhưng khán giả giờ biết đến Hà nhiều hơn với vai trò MC của "Chúng tôi là chiến sĩ" và chương trình "Cà phê sáng với VTV3". MC dường... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment