Máy bay TQ chạy bằng dầu ăn thải loại

Hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Trung Quốc là Hainan Airlines đã hoàn tất chuyến bay thương mại đầu tiên ở nước này bằng nhiên liệu sinh học - dầu ăn thải loại được lấy từ các cửa hàng ăn ở nước này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment