Mang hơn 220 kg tiền xu đến gửi ngân hàng

Sau 65 năm dành dụm, một cụ ông 81 tuổi ở Mỹ quyết định vác 226 kg tiền xu đến ngân hàng địa phương để gửi tiết kiệm.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment