‘Ma trận’ thủ tục hành chính tại Trung Quốc

Sinh con phải xin phép, mua xe phải bốc thăm biển với tỷ lệ thành công dưới 1%, đi học theo hộ khẩu là những quy định hành chính phức tạp ở Trung Quốc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment