Lý Quang Diệu: Từ cậu bé đến Thủ tướng

 Từ một cậu bé lớn lên ở đường Kampong Java, ông Lý Quang Diệu sau này đã dẫn dắt Singapore tới độc lập và trở thành Thủ tướng đầu tiên của quốc đảo này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment