Lưu ý khi đấu nối ắc-quy tài xế Việt cần nhớ

Khi đấu nối ắc-quy, cực âm của cáp phải đấu vào phần kim loại trên xe chứ không đấu thẳng vào cực âm của ắc-quy hết điện. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment