Lực lượng kiểm ngư được tham gia điều tra hình sự

Theo Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự vừa được Quốc hội thông qua, cơ quan kiểm ngư là một trong số lực lượng được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment