Luật sư nói công tố viên đặc biệt không thể truy tố Trump

Một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp năm 2000 có thể khiến công tố viên đặc biệt Robert Mueller bị ràng buộc trong việc truy tố ông Trump. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment