Luật sư của cha mẹ Melania chỉ trích chính sách nhập cư của Trump

Michael Wildes gọi lập trường cứng rắn trong chính sách nhập tịch theo diện gia đình của Tổng thống Mỹ là "vô cảm". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment