Lừa xin vào làm tại sân bay Nội Bài giá 300 triệu đồng

Vờ là cán bộ tập đoàn lớn, quen nhiều sếp ngân hàng, người đàn ông thất nghiệp đã nhận hơn 2 tỷ đồng tiền "chạy việc", "chạy trường" của gần 60 trường hợp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment